Opis Projektu

Projekt koncepcyjny loga dla marki TA!GA.

TA!GA to system CMS, który w założeniu ma pozwolić na łatwe i intuicyjne tworzenie stron poprzez wykorzystanie edytora wizualnego.

Logo ma podkreślać stabilność, znak wykrzyknika wskazuje na szybkość pracy deweloperów, a góra na stabilność i długie wsparcie dla projektu.